Sostinių golfo klubo taisyklės

Klubo nariai ir svečiai privalo laikytis golfo klubo taisyklių ir žaidimo etiketo.

 1. Registruotis į turnyrus iki nurodyto registracijai skirto laiko pabaigos;
 2. Į turnyrus turi teisę registruotis tik tie golfo žaidėjai, kurie yra sumokėję meistriškumo įverčio (HCP) mokestį Lietuvos golfo federacijai;
 3. Prieš einant žaisti į golfo aikštyną pasirašyti Registratūroje esančioje registracijos formoje;
 4. Golfo aikštyne privaloma elgtis mandagiai ir kultūringai;
 5. Stebint golfo žaidėjus, jeigu golfo žaidėjas atlieka smūgį arba ridena kamuoliuką negalima garsiai kalbėti;
 6. Turnyrų stebėjimas galimas tik specialiai žiūrovams skirtose vietose, pažymėtose spalvotomis juostomis;
 7. Golfo aikštyne negalima stovėti nugara į žaidėjus. Kiekvienas žiūrovas privalo stebėti atliekančius smūgius žaidėjus bei stebėti skrendantį kamuoliuką. Už savo saugumą atsakingas pats žiūrovas;
 8. Golfo aikštyne prašome naudotis šiukšliadėžėmis, teritorijoje ir patalpose palaikyti švarą ir tvarką;
 9. Golfomobiliais galima važiuoti tik susipažinus su važiavimo taisyklėmis arba lydint klubo atstovams. Už savo saugumą bei patikėtą golfo klubo įrangą atsakingas pats vairuotojas. Turnyrų metu golfomobiliais naudotis draudžiama (nebent turnyrų nuostatuose numatyta kitaip);
 10. Golfo aikštyne draudžiama būti esant stipriai liūčiai ir žaibavimui;
 11. Turnyrų metu golfo aikštyne galima vaikščioti tik takeliais;
 12. Treniruočių aikštėje prašome laikytis šių saugumo taisyklių:
  – Negalima stovėti arti smūgį atliekančio žmogaus, privaloma laikytis saugaus atstumo;

– Galima vaikščioti tik takeliais.

 1. Iškilus klausimams, Jums su malonumu padės registratūros darbuotojai.