2 duobutė – “Kernavė”

2 duobutė – “Kernavė”

2 duobutės laukas

Ši trumpa, bet kebli keturių smūgių aikštė driekiasi per atvirą slėnio tipo kraštovaizdį link natūraliai įkomponuotos ridenimo aikštelės, kuri yra lyg apdovanojimas už teisingai nukreiptą smūgį. Norint ją pasiekti, reikia stengtis, kad pirmasis smūgis būtų nukreiptas į kairiąją aikštės koridoriaus smėlio duobutę, nes ilgas žaidėjo smūgis per ridenimo aikštelės smėlio duobutes gali pareikalauti nemažai pastangų!

Aikštelės smūgių indeksas -12.

 

Lauko vardo kilmė
Kernavė – dar viena istorinė Lietuvos sostinė, nuo 2004 m. Įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Lietuvos ir Žemaitijos didžiosios kunigaikštystės metraštyje teigiama, kad kunigaikštis Kernius apie 1040 m. ne tiktai įkūrė pirmąją Lietuvos sostinę, bet ir sugalvojo Lietuvos vardą. Legendos ir padavimai byloja, kad kunigaikštis Kernius pagal pagoniškus papročius buvo sudegintas, o pelenai išbarstyti ant piliakalnio.

Miestelis garsus Kernavės piliakalniais, kuriems XIX a. sugalvoti vardai – Pilies kalnas, Aukuro kalnas, Mindaugo kalnas (arba Mindaugo sosto piliakalnis), Lizdeikos kalnas ir Kriveikiškio piliakalnis. Kernavės piliakalniai apipinti legendų. Kažkur nuo čia būta požeminio kelio į Trakus ir Vilnių. Kernavėje jis uždarytas geležinėmis durimis, prie Trakų – sidabrinėmis, prie Vilniaus – auksinėmis.